Vi er innom:

  • Teknikker for mer entusiasme og engasjement

  • Frykt og redsel for å vise sin egen energi

  • Egne følelser

  • Gjenkjenne andre sine følelser


Lytt til dagens episode ved velge under eller søk Mentaltrener podcast på din favoritt podcast-app eller Spotify og trykk subscribe (abonner).

TUNEIN i Tesla

ITUNES 

SPOTIFY


Comment