Comment

Tungtvannsaksjonen på Vemork

Hva gjør at noen er villige til å ofre livet sitt for noe de trodde på? I første episode av Visit Telemark sin podcast serie på syv episoder skal vi få høre om tungtvannsaksjonen på Vemork.

Bakgrunnen for tungtvannsaksjonen var at Norge hadde vært under tysk okkupasjon siden 9. april 1940 -  Vinje og Tinn i Telemark var de siste områdene i Sør-Norge som tyskerne okkuperte.  Forskerne mente at tungtvann var en viktig ingrediens i produksjonen av atombomben og hydrogenfabrikken på Vemork,  eid av Norsk Hydro, kom fort i både tyskernes og de alliertes fokus.  Atombomben kunne bety tap av krigen og tungtvannet ble bare produsert i det tyskokkuperte Norge, på Vemork ved Rjukan og dette måtte stoppes...

Gjennom fire sabotasjeaksjoner ble nazistenes forsøk på å lage en atombombe stoppet. Tungtvannsaksjonen er kjent som en av de mest vellykkede sabotasjeaksjoner under andre verdenskrig. I dagens episode forteller Tor Nicolaysen en nær venn av sabotørene om hvordan de norske sabotørene klarte å stoppe produksjon av våpenet som kunne avgjøre krigen! 

Fred i et land er som å vokte en glassbolle. Så lenge du tenker på den hver dag og vokter om den går det bra! Men et ørlite glipptak går glassbollen i gulvet i tusen knas og katastrofen er der igjen

Du vil i dagens episode få høre mer om:

 • Ga tyskerne motstand
 • Våpenet som kunne avgjøre krigen
 • Operasjon Freshman
 • Special Operations Executive (SOE) og Kompani Linge
 • Operasjon Gunnerside
 • Claus Helberg
 • Forskjellige personligheter
 • Villig til å ofre livet for noe de trodde på
 • 30 lange minutter
 • Sulten for i uker og slitt for i måneder
 • "Norges historie om 100 år!
 • Det nytter å kjempe imot en overmakt

Comment